Stovyklos programa

Stovyklos programą paskelbsime prieš 2 mėn. iki stovyklos pradžios.